BELANGRIJKE MEDEDELING

Enkel het B.I.P.T. is bevoegd voor het afnemen van examens voor de marifoon. Wij ontvingen de vraag van mensen die een aanbod kregen van andere organisaties dan het BIPT om elders het examen af te leggen. Iemand had zich zelfs al ergens ingeschreven voor een praktisch examen marifoon !

Voor alle duidelijkheid: er bestaat slechts één examen (theoretisch) en er is geen praktische proef om het Certificaat van Beperkt Radiotelefonist voor Scheepstations te behalen.

Dit theoretisch examen wordt ENKEL door het BIPT georganiseerd.

Een ideale voorbereiding op dit examen is onze cursus marifonie.

TIP: Zolang je geen houder bent van het Certificaat, mag je geen marifoon bedienen.Het VHF-examen wordt afgenomen met behulp van een computer in de lokalen van het BIPT. Er wordt minimaal één examen per maand georganiseerd.

De inschrijving voor het examen dient telefonisch te gebeuren via het nummer 02-226 89 59, minimaal drie weken voorafgaand aan de gewenste datum.

Er wordt enkel toegang verleend aan de kandidaten die in het bezit zijn van de uitnodiging die het BIPT aan hen heeft overgezonden na de telefonische inschrijving.

De inschrijvingskosten bedragen € 25,00.

Het examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen uit de te kennen leerstof (zie ons cursusboek). Om te slagen moet men 60% van de punten behalen.

Er wordt geen vrijstelling van examenstof verleend.