De Marifoon is een zend- en ontvangsttoestel dat op zee en de binnenwateren gebruikt wordt en de communicatie tussen schepen onderling en tussen schepen en de wal mogelijk maakt.

De marifoon biedt hierbij een veiligheid die andere telecommunicatie-middelen niet kunnen garanderen.

Deze toestellen werken in de VHF band, tussen de frequenties 156,025 MHz en 162,025 MHz.

Marifoons zijn over het algemeen vast inbouwbaar in de boot, maar bestaan ook als draagbaar toestel. In dat geval spreken we over een portofoon.

Het gebruik van portofoons is strenger gereglementeerd dan de inbouwtoestellen. Bovendien mogen de draagbare zenders NOOIT gebruikt worden aan de wal.

Iedereen die gebruik maakt van een radiostation van een schip moet in het bezit zijn van een certificaat van operator.

Het Beperkt Certificaat van Radiotelefonist van een Scheepsstation (VHF Certificaat) wordt toegekend door het BIPT, op voorwaarde dat men slaagt voor een examen. Op dit examen dient men minimaal 60% van de punten te halen (12/20).

De geldigheidsduur van het certificaat bedraagt 5 jaar. De verlenging gebeurt d.m.v. een schrijven dat het B.I.P.T. aan de certificaathouders overmaakt, ongeveer 5 weken voor de vervaldatum van het certificaat.

Elke wijziging aangaande adres en identiteit moet echter onmiddelijk (schriftelijk) door de houder gemeld worden aan het B.I.P.T.

- B.I.P.T.