Deze rubriek omvat de vragen die regelmatig via het contactformulier gesteld worden.
Heeft U echter een vraag die nog niet in het overzicht is opgenomen, dan kan U deze uiteraard
nog steeds doorgeven via het contactformulier.
pijltje Waar kan ik me inschrijven voor het examen marifonie ?
pijltje Waarom zitten er in de examensimulator zo weinig vragen.
pijltje Geeft U lessen marifonie ?
pijltje Waar kan ik een boek vinden om de leerstof te studeren ?
pijltje Moet ik op de binnenwateren verplicht twee marifoontoestellen hebben ?
pijltje Moet men een bepaald attest hebben alvorens aan het examen VHF deel te nemen ?
pijltje Is een GMDSS brevet verplicht ?
pijltje Mag ik met een Beperkt Certificaat van Radiotelefonist voor Scheepsstations ook de marifoon gebruiken op de Beneden Zeeschelde.
pijltje Kan men zelf vragen toevoegen aan de simulator ?
pijltje Kan ik een marifoon kopen via deze site ?
pijltje Kan ik adverteren op www.marifoonbrevet.be ?

Waar kan ik me inschrijven voor het examen marifonie ?

Inschrijven voor het examen Marifoon kan enkel rechtstreeks bij het BIPT, de telefoonnummers vind je onder de rubriek "OffifiŽle examen" .


Waarom zitten er in de examensimulator zo weinig vragen.

Desondanks het feit dat we met 85 vragen al meer vragen aanbieden dan andere websites, is het aanbod in vragen inderdaad "mager", maar dit wordt stelselmatig uitgebreid.

De voornaamste reden is dat het BIPT zijn examenvragen niet publiceert naar de buitenwereld.

De gestelde vragen zijn van mensen die hun examen gemaakt hebben en mij enkele vragen hebben doorgegeven. Ofwel vragen die ikzelf opgesteld heb, uit mijn ervaring bij het geven van de marifoon-lessen.


Geeft U lessen marifonie ?

Ja, meer informatie in het onderdeel "Opleidingen".
We geven de lessen aan de hand van onze cursus "Marifoon". Deze kan u op voorhand bestellen via de webshop ofwel aankopen tijdens de opleiding zelf.


Waar kan ik een boek vinden om de leerstof te studeren ?

De handige cursusboek "Cursus Marifoon" kan via de website besteld worden.

Het boek is meer dan enkel een studieboek. Het kan later ook geraadpleegd worden als naslagwerk.


Moet ik op de binnenwateren verplicht twee marifoontoestellen hebben ?

In de binnenwateren is dual-watch verboden zoals duidelijk vermeld in het internationaal "Binnenwaterakkoord".

Men moet volgens de reglementen, de marifooninstallatie gelijktijdig ingeschakelen op de kanalen voor schip-schip verkeer ťn voor nautische informatie. Dat impliceert dus in de praktijk dat men 2 afzonderlijke toestellen zal moeten aankopen.
(en moeten vermeld staan op exploitatievergunning !)

Als tweede toestel mag men wel een draagbaar toestel (portofoon) gebruiken, deze moet wel uitgerust zijn met ATIS.

Deze regel is uiteraard enkel voor "onderworpen" schepen.


Moet men een bepaald attest hebben alvorens aan het examen VHF deel te nemen ?

Neen. Het attest is enkel nodig wanneer men het examen GMDSS gaat afleggen. Voor het gewone VHF/Marifoon examen is geen attest vereist.


Is een GMDSS brevet verplicht ?

Tot op heden is er geen enkele verplichting voor de pleziervaart om GMDSS apparatuur te installeren. Wil men echter op eigen initiatief gebruik maken van onderdelen die onder het GMDSS vallen, dient de gebruiker te beschikken over het passende certificaat.

Voor de A1 zones (VHF gebied) volstaat het SRC certificaat, dit Short Range Certificate (Kort Vaart Certificaat) geeft de gebruiker om (enkel) aan boord van een pleziervaartuig de GMDSS apparatuur te gebruiken die overeenstemming is met de GMDSS A1 zone. Wenst men echter meer apparatuur te gebruiken die onder de GMDSS zones A2 t/m A4 vallen, dient men te beschikken over het GOC of het Algemeen Certificaat van Operator GMDSS te beschikken.

Gezien het gebruiksgebied van dergelijke apparatuur is het nodig dat men over een gedegen opleiding en begrip van de apparatuur, het systeem en de procedures beschikt.


Mag ik met een Beperkt Certificaat van Radiotelefonist voor Scheepsstations ook de marifoon gebruiken op de Beneden Zeeschelde.

Ja, dat mag U. "Beperkt" slaat hier niet op het vaargebied, maar eerder op de toestellen die U mag gebruiken.


Kan men zelf vragen toevoegen aan de simulator ?

Heeft U een vraag die kan worden opgenomen in de databank, dan kan U ze steeds doorgeven via het contactformulier.

Misschien heeft U pas het examen afgelegd en was er een vraag die u bijgebleven is... Ook dan mag U deze doorsturen.

Ook originele vragen, vergezeld met 4 mogelijke keuze antwoorden (waarvan 1 juist !) zijn steeds welkom.


Kan ik een marifoon kopen via deze site ?

Dit is helaas niet mogelijk.
Wij kunnen u echter wel enkele goede adressen doorgeven waar u terecht kan voor een goede VHF installatie.


Kan ik adverteren op www.marifoonbrevet.be ?

Ja dat kan.
Klik op "Donatie" en vervolgens op de "Sponsor en advertentiemogelijkheden".

Leden van Nautibel krijgen bovendien 10% korting op de totale prijs van de advertentie.